Халаалт, Хөргөлт, Агааржуулалт

FlowAir - LEO EX

Энэ усан халаагчийг барилгын дотор суурилуулна. Лео Икс нь тэсрэлтийн хамгаалалттай сэнсээр тоноглогдсон бөгөөд Z-2 ангилаллын тэсрэлтийн эрсдэлтэй орчинд, тухайлбал хий, шингэн болон тэдгээрийн уур (Тэсрэлтийн IIB ангилал, Т3 температурын ангилал) тэсрэх эрсдэлтэй тасалгаанд суурилуулах боломжтой. Тэсрэлтийн хамгаалалттай энэ халаагчийг хүнд үйлдвэрийн барилга, гагнуурын цех зэрэг аюулгүй байдлын тусгай шаардлагатай барилгад суурилуулахад тохиромжтой.Энэ халаагчийн удирдлагыг тухайн барилгын тэсрэлтийн эрсдэлээс шалтгаалан нэг бүрчлэн сонгоно.

Дэлгэрэнгүй

Facebook