Халаалт, Хөргөлт, Агааржуулалт

Бүтээгдэхүүн

Усан хөргөлтийн усан чиллер


Техник үзүүлэлт:

Усан хөргөлттэй чиллер нь шингэн бодибыг (ус зориулалтын хөлдөхгүй шингэн) хөргөх эсвэл халаах зориулалттай өндөр хүчин чадалтай төхөөрөмж юм. 
Уг чиллер конденсаторыг нь хөргөх усан цамхаг, конденсаторын болон хэрэглэгчийн контуруудын шахуургын станцууд холбогдон нэг цогц систем болон ажиллана.

Хүчин чадал болон агаарын зарцуулалтаас хамаараад олон төрлийн загварууд байдаг:

LSQW 140 ÷ 170
  Фреон:   R22
  Хөргөх хүчин чадал: 140 - 169
  Дулаан солилцуур:  хуурай төрлийн бүрхүүл ба хоолой

LSBLG 220 ÷ 3680
  Фреон:   R22
  Хөргөх хүчин чадал: from 220 to 3678 кВт
  Дулаан солилцуур:  хуурай төрлийн бүрхүүл ба хоолой
 
LSQW 140C ÷ 170C
  Фреон:   R407c
  Хөргөх хүчин чадал: 140 - 169 кВт
  Heat exchanger:  dry type shell and tube
 
LSBLG 220C ÷ 3680
  Фреон:   R407c
  Хөргөх хүчин чадал: 220 - 3678 кВт
  Дулаан солилцуур:  хуурай төрлийн бүрхүүл ба хоолой

LSQW 140B ÷ 170B
  Фреон:   R134a
  Хөргөх хүчин чадал: 140 - 170 кВт
  Дулаан солилцуурr:  хуурай төрлийн бүрхүүл ба хоолой
  
LSBLG 140B ÷ 1840B
  Фреон:   R134a
  Хөргөх хүчин чадал: 140 - 1840 кВт
  Дулаан солилцуурr:  хуурай төрлийн бүрхүүл ба хоолой
  


Facebook