Засвар, Ашиглалт,Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Манай компани нь хэрэглэгч, захиалагчийн хүсэлтийг  хүлээн авч  үйлдвэрлэгч, монгол улсын  стандарт шаардлагын дагуу олон жил ажилласан туршлагатай инженер, техникийн ажилчдаас бүрдсэн хамт олон  түргэн шуурхай засвар, үйлчилгээ, ашиглалтыг  хийж гүйцэтгэдэг.
Доорх засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэж байна.
  • Баталгаат хугацааны засвар, үйлчилгээ
  • Гэрээт засвар, үйлчилгээ
  • Гэрээт ашиглалт, засвар үйлчилгээ
  • Дуудлагын засвар, үйлчилгээ