Park-Od Mall

Барилгын  нэр: Park-Od Mall
Захиалагчийн нэр: "Жигүүр Гранд Групп" ХХК
Хийж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ: Зураг төсөл, агааржуулалтын системийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, яндан хоолойн угсралт, усан болон систем хөргөлтийн төхөөрөмжийн угсралт,  
 
Угсарсан тоног төхөөрөмж:
  • XP маркын 4000-28000м2-ийн 1 ширхэг агаар өгөх,сорох цогц төхөөрөмж
  • Vento маркын 500-6000м2-ийн 30 ширхэг агаар сорох төхөөрөмж
  • 1000 квт-ын 2  усан чиллер,
  • 22-180 квт-ын  40 ширхэг нэгдсэн хөргөлтийн систем болон 140 ширхэг дотор төхөөрөмж