Max Mall

Барилгын  нэр: Max Mall, Ramada
Захиалагчийн нэр: "Макс Өргөө" ХХК
Хийж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ: Зураг төсөл, агааржуулалтын системийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, яндан хоолойн угсралт, усан болон систем хөргөлтийн төхөөрөмжийн угсралт,  усан хөргөлтийн сантехникийн ситсемийн угсралт
 
Угсарсан тоног төхөөрөмж:
  • XP маркын 4000-28000м2-ийн 22 ширхэг агаар өгөх,сорох цогц төхөөрөмж
  • Vento маркын 500-6000м2-ийн 26 ширхэг агаар сорох төхөөрөмж
  • 1000 квт-ын 2  усан чиллер,
  • 22-1800квт-ын  22 ширхэг нэгдсэн хөргөлтийн систем болон 166 ширхэг дотор төхөөрөмж
  • 13000м2 агааржуулалтын яндан хоолой(Ойролцоо)