Cube

Агаар боловсруулах иж бүрэн төхөөрөмж 5'000-21'000 м3/цаг

Chiller

Усан хөргөлттэй усан чиллер 1400-7200 квт

AreoMaster XP

Агаар боловсруулах иж бүрэн төхөөрөмж 4'000-28'000 м3/цаг

OXeN

Агаар оруулах, халаах иж бүрэн төхөөрөмж 150-1200 м3/цаг

AreoMaster Cirrus/ XP

Бассейны агааржуулалтын иж бүрэн төхөөрөмж 4'000-100'000 м3/цаг

Multi-VRF

Нэгдсэн хөргөлтийн систем 22.4 - 45 квт

Leo

Агаар халаагч 5.3-22.8 квт

Agro

Өвлийн ажиллагаатай хүлэмж, бүх төрлийн фермийн зориулттай агаар халаагч 9'000-10'000 м3/ц

Манай бүтээгдэхүүн

Агааржуулалт


Агаарыг боловсруулан шаардлагатай стандартад нийцсэн температур, чийглэг, цэвэрлэгээ, хөдөлгөөний хурдтай болгож барилга, байгууламж агаараар хангах төхөөрөмжийг агааржуулалтын төхөөрөмж гэнэ. oo

 

 

Хөргөлт


Дулааны улиралд өрөөний тасалгааны дотор агаарын температурыг бууруулж нормчлогдсон хэмжээнд тогтмол барьж хүмүүсийн ажиллах, амьдрах ба үйлдвэрлэл, технологийн ажиллагаа хэвийн явагдах агаарын орчинг бүрдүүлж  сэрүүн агаарыг өрөө тасалгаанд  өгөх төхөөрөмжийг хөргөлтийн төхөөрөмж гэнэ.

Халаалт


Жилийн хүйтний улиралд өрөө тасалгааны дотор агаарын температурыг нормчлогдсон хэмжээнд тогтмол барьж хүмүүсийн ажиллах, амьдрах ба үйлдвэрлэл, технологийн ажиллагаа хэвийн явагдах агаарын орчинг бүрдүүлж дулаан алдагдлыг нөхөж өгөх төхөөрөмжийг халаалтын төхөөрөмж гэнэ.

 

Агааржуулалтын хоолой, Төмөр бэлдэц


Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, Пенополиуретан дулаалгатай хоолой, Тусгай зориулалтын хувцанцар  хоолой, Шугам хоолойны дулаалгын бүрээс, Бусад агааржуулалтын төмөр хийц

Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн шүүлтүүр


Бүх төрлийн агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн шүүлтүүр 

Хэрэгжүүлсэн төслүүд